taxCube

Nástroj pro snadnou přípravu a podání kontrolního hlášení k DPH a reportů Intrastat

Zákaznický portál

Jednou provždy vyřeší DPH a Intrastat ve Vaší firmě

Finanční ředitelé, které zajímá:
Jak zrychlit proces přípravy reportů Intrastat a všech DPH hlášení? Jak mít proces přípravy DPH přiznání a Intrastatu pod plnou kontrolou s auditní stopou? Jak zajistit snadnou zastupitelnost během přípravy přiznání k DPH? Jak snadno porovnat DPH a Intrastat a vysvětlit rozdíly? Jak snadno připravit následná a opravná hlášení? Jak rychle reagovat na změny metodiky vykazování kontrolního hlášení? Jak jednoduše přidat nové kódy předmětu plnění v kontrolním hlášení?

Bezpečný systém, vám přesně na míru

Zkrátí dobu přípravy DPH hlášení

Snadné vysvětlení rozdílů mezi DPH a Intrastat

Vyřeší DPH agendu a Intrastat jednou provždy

Více informací o taxCube

Nástroj taxCube™ Vám umožní snadno připravit a podat kontrolní hlášení k DPH a reporty Intrastat.
Jeho nasazení je možné bez ohledu na to, jaký účetní systém používáte.

Bezpečný systém vytvořený na míru

Umožňuje načítat data z běžných ekonomických systémů (SAP, Oracle, JD Edwards, Axapta, Navision aj.) a integrovat je. Současně umožňuje propojit data i z několika zdrojů / systémů.

Respektuje vaše IT prostředí, účetní postupy a metodiku, tj. metodiku použití měnových kurzů, uplatňování dobropisů, nastavení daňových kódů, skladových pohybů.

Umožňuje nastavit úrovně přístupů pro uživatele.

Při práci s taxCube™ data neopouští vaši společnost.

Přehledná a jednoduchá práce s aplikací

Uchovává detailní auditní stopu o všech daňových dokladech, tj. čas importu, kdo import provedl, jaké změny byly provedeny, jaké testy hlásily chybu, kdy doklady vstoupily do přiznání nebo reportů Intrastat.

Prostředí pro přípravu DPH hlášení v taxCube™ je uživatelsky přívětivé, přehledné a snadno pochopitelné.

Získat detailní specifikaci produktu Přístup k webcastu „Jak si usnadnit přípravu DPH hlášení“

Toto může být i Váš příběh taxCube

Přínosy taxCube

<% /* DONT REMOVE CONTENT-HIDDEN */ %>
 

Zjednodušuje a automatizuje proces přípravy a podání DPH hlášení a reportů Intrastat

Proces přípravy a podání elektronických hlášení je podporován v taxCube™ od importu dat přes kontrolní mechanismy až po elektronické podání, případně uložení xml souborů pro EPO nebo CSV souborů pro InstaDesk.

Umožňuje zpracování DPH hlášení bez nutnosti vést vedlejší evidenci a provádět manuální úpravy mimo systém například v Excel.

Příprava DPH hlášení v taxCube™ přináší časovou a finanční úsporu:

 • Kontrola platnosti DIČ ve VIES
 • Kontrola nespolehlivých plátců
 • Kontrola na platný číselník celní kombinované nomenklatury
 • Správa kurzů dle ČNB, ECB

taxCube™ bude vždy reflektovat aktuální legislativní požadavky.

taxCube™ lze rychle přizpůsobit vašim novým požadavkům, rozšířit uživatelské přístupy, zohlednit změny v účetním systému.

Umožňuje automatické podání elektronických hlášení

Zasílání všech typů DPH hlášení přímo do EPO, včetně archivace podaných DPH hlášení a přijatých potvrzení o odeslání z EPO pouhým stisknutím tlačítka.

Výhody taxCube™ oproti účetnímu SW

 • umožňuje provádět změny v daňové evidenci i po závěrce
 • lze lehce připravit na legislativní změny (nové lokální reverse charge)
 • sdružuje data i z dalších systémů, eviduje vstupy a všechny úpravy
 • řeší legislativní změny, a proto nemusíte měnit účetní procesy při změnách v DPH a Intrastat pravidlech

Provádí celou škálu kontroly dat a daňových hlášení a výrazně snižuje riziko chyb a případných postihů

 • Kontrola platnosti DIČ ve VIES
 • Kontrola nespolehlivých plátců
 • Kontrola celé řady statistických číselníků
 • Správa kurzů dle ČNB, ECB
 • Kontrola výpočtu daně
 • Potvrzování dobropisů, potvrzování vývozů
 • Opravy daňových kódů, atd.

Archivuje kompletní záznamní evidenci k DPH na jednom místě

Vstupní data až po formuláře DPH hlášení, včetně potvrzení platnosti DIČ a potvrzení spolehlivosti plátců k okamžiku podání DPH hlášení jsou archivovány na jednom místě a snadno dohledatelné.

Výhody taxCube™ oproti zpracování v excelu

 • umožňuje řídit přístupová práva
 • umožňuje současnou práci několika uživatelů
 • kontroluje kvalitu dat na vstupu celou řadou analytických testů
 • reviduje záznamy vůči VIES a registru nespolehlivých plátců, stahuje kurzy ČNB/ECB
 • ukládá výsledky testů databáze pro budoucí použití jako důkazního prostředku
 • ukládá auditní stopu o všech změnách
 • umožňuje připravit a přímo podat všechna hlášení k DPH rovnou do EPO
 • umožňuje archivovat všechna podaná hlášení pro budoucí referenci
 • pracuje i s velkým objemem záznamní evidence (600 tisíc řádků a víc měsíčně)
 • automaticky notifikuje uživatele v případě nutnosti podání dodatečného výkazů
 • obsahuje velmi pokročilý reporting a možnosti analýzy, pro rychlou analýzu chyb a jejich opravu
 • umožňuje rychlou reakci a tím snižuje riziko procesních pokut z titulu nesplnění termínů

Zkušenosti klientů

„Příprava DPH hlášení v taxCube pro nás znamenala časovou úsporu a zajistila zejména jeho včasné podání v požadované struktuře. Kontrolní testy nastavené pro naši společnost pomáhají odhalit případné nesprávně zaúčtované transakce, které můžeme opravit ještě před nahráním do evidence a přípravou DPH hlášení.“

Alena Polyaková, Accounting supervisor,
Eaton Industries s.r.o.

„Zabudované testy v taxCube, které kontrolují všechny naše daňové doklady, výrazným způsobem zlepšily systém kontroly celé DPH agendy ve všech třech společnostech naší skupiny. Doklady navíc máme na jednom místě, v případě dotazu od finančního úřadu přesně víme, kde je hledat. Na nové aplikaci oceňujeme její jednoduchost. Implementace proběhla bez problémů, už jsme nemuseli provádět žádné změny v SAPu.“

Ing. Pavel Novák, Ředitel finančních služeb,
Zentiva Group, a.s.

„Data pro kontrolní hlášení jsme měli v různých systémech. Jejich případné manuální slučování pro účely zpracování evidence a kontrolního hlášení by bylo nepraktické a ještě hrozilo riziko chyb. Nástroj taxCube všechna tato data podle nastavených pravidel sloučil do jedné záznamní evidence a pomocí integrovaných kontrolních testů zefektivnil zpracování a kontrolu zdrojových dat. Práce s aplikací je intuitivní.“

Pavel Brandejs, Manažer finančního účetnictví,
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

„Zavedením systému taxCube jsme se vyhnuli manuální přípravě DPH přiznání a Kontrolního hlášení, čímž se výrazně zkrátil čas pro přípravu a podání těchto hlášení. TaxCube nám pomáhá odhalit systémové i nahodilé chyby v záznamní evidenci díky integrovaným testům a umožňuje nám okamžitě provádět související opravy přímo v taxCube. Můžeme tak podat správná DPH hlášení včas bez prodlev způsobených opravami v účetním software.“

Simona Burianová, Vedoucí finančního oddělení,
Auto-Kabel Krupka, s.r.o.

„Aplikace taxCube zcela splnila naše očekávání tím, že umožňuje zpracování daňového přiznání, souhrnného hlášení i kontrolního hlášení na jenom místě, čímž je zajištěno sladění údajů vykázaných v jednotlivých hlášeních. Díky automatizaci rutinních činností se podstatně snížil čas potřebný na jejich přípravu. Nastavené kontroly pomáhají identifikovat případné chyby v zaúčtovaných daňových dokladech. Práce s aplikací je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Oceňujeme pozitivní přístup kolegů z Deloitte při nastavování taxCube a hladký průběh implementace.“

Martina Princová, Tax Specialist, Compliance Services,
Plzeňský Prazdroj, a.s."

Někteří naši klienti

Alliance Healthcare | AmRest | Auto-Kabel Krupka | Benteler ČR | BILLA | BSH domácí spotřebiče | CAMPING GAZ CS | Candy Hoover | Coca-Cola | Cooper-Standard Automotive Česká republika | Devro | dm drogerie markt | Doosan | Eberspaecher | GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA | Globus | Hisense | Hyundai Motor Czech | Ideal Automotive | LATECOERE Czech Republic | Magna | Monroe Czechia | Nicoll | Nutricia Deva | OBI | Orifarm | Pepsico CZ | Pivovary Staropramen | Plzeňský Prazdroj | T-Mobile | TRW Automotive Czech | VALEO AUTOKLIMATIZACE | Varroc Lighting Systems | Stavebniny DEK | Škofin | WITTE Nejdek | Wood & Paper

Co získáte implementací taxCube™?

Kontrolu nad zpracováním přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení
Možnost elektronického podání DPH hlášení
Minimum ručních zásahů, bez nutnosti vést vedlejší evidence
Respektuje Vaše nastavení
Možnost napojení na jakýkoli účetní systém