R&D Calculation Tool

Předběhněte konkurenci a uplatněte si daňový odpočet na výzkum a vývoj

Odpočet na výzkum a vývoj rychle, přehledně a správně.

Odpočet na výzkum a vývoj v jednoduché a přehledné formě

Automatické kontroly zákonných požadavků

Vytěžte z investic do R&D co nejvíc pro vaši společnost

RDTool PC

R&D Calculation Tool je webová aplikace, která umožňuje spravovat poskytnuté informace a soubory nákladových evidencí souvisejících s odpočtem na výzkum a vývoj. Aplikace kontroluje a zpracovává podkladová data od klienta a pomáhá nám s přípravou a schvalováním výstupů pro klienta. Aplikace formátuje výstupy do přehledné formy odpovídající očekávání finančních úřadů.

Více informací o R&D Calculation Tool

 

Co umí?
R&D Calculation Tool je webová aplikace, která slouží při přípravě odpočtu na výzkum a vývoj. Umožňuje efektivním způsobem pracovat s informacemi a nákladovými evidencemi, které nám jako klient poskytnete, prostřednictvím desítek zabudovaných kontrolních mechanismů tato data revidovat a automaticky z nich vytvářet výstupy v podobě vyžadované legislativou. Proces přípravy odpočtu na výzkum a vývoj je tak automatizovaný od naší první schůzky až po zaslání našich výstupů.

Hlavní výhody spolupráce s Deloitte

  • Komplexní servis (výpočet výše odpočtu a asistence při uplatnění) a metodologická podpora při identifikaci vhodných nákladů, tvorbě a zpracování dokumentace.
  • Možnost zajištění posouzení projektů výzkumu a vývoje znaleckým ústavem.
  • Využití zkušeností s podporou klientů při místních šetřeních, daňových kontrolách a soudních sporech za účasti daňových a právních expertů z Deloitte.
  • Máme 8 let aktivních zkušeností v ČR s odpočtem na výzkum a vývoj, více než 100 zpracovaných odpočtů na výzkum a vývoj každý rok a přes 1 mld. Kč každý rok je objem uplatněných nákladů našich klientů (10 % z celé ČR).

 

Získat detailní specifikaci produktu

 

Přínosy R&D Calculation Tool

Aplikace automaticky provádí celou řadu administrativních činností, díky čemuž se můžeme věnovat výhradně technické části odpočtu na výzkum a vývoj.

Zabudované kontrolní mechanismy reagují na zákonné požadavky a vývoj přístupu finanční správy k odčitatelné položce na výzkum a vývoj a snižují riziko chybovosti v nákladových evidencích.

Mezi zásadní výhodu aplikace patří úspora času jejich uživatelů, přehlednost a standardizovaná forma výstupů.

Aplikace umožňuje shromažďovat všechny informace o příslušném odpočtu na jednom místě. V případě daňové kontroly jsou tak veškeré potřebné podklady snadno a rychle k dispozici.