Maják

Chrání před nevědomým zatažením do podvodu na DPH a rizikem ztráty nároku na odpočet DPH

Napište si o demo zdarma

Podvody na DPH nezůstanou ve stínu

Finanční ředitelé, které zajímá:
Nechcete se dostat do podvodného řetězce na DPH? Zajímá vás, jak testovat dodavatele či které veřejné registry a indicie sledovat při kontrole obchodních partnerů z pohledu DPH? Jak často prověřovat obchodní partnery a jaké kontrolní mechanismy a nástroje při tom využívat? Co všechno archivovat pro případ kontroly?

Průběžná kontrola dodavatelů a odběratelů

Snižuje riziko zajišťovacího příkazu

Vytváří důkazy pro případ soudního sporu

Majak PC

Prověřovat obchodní partnery jednorázově při zahájení spolupráce a ještě ke všemu manuálně dnes již nestačí, snadno se pak můžete stát součástí podvodu na DPH. Aplikace Maják z dílny Deloitte za vás prověří rejstříky a pomocí sady testů zkontroluje zadané dodavatele i odběratele.

Testy Majáku spolehlivě obstojí před kontrolou finanční správy. Navrhli jsme je na základě našich zkušeností, které máme z řady kontrol DPH i zastupování klientů v soudních sporech.

Více informací o Majáku

Maják slouží jako spolehlivá obrana proti podvodům na DPH.

Aplikace pro kontrolu dodavatelů a odběratelů průběžně kontroluje veřejně dostupná data a na základě nastavených pravidel provádí další kontrolní mechanismy.

Klient se pak může přihlásit do aplikace pro ověření více detailů a přidat kontextové informace ke svému rozhodnutí.

Přehledná a jednoduchá práce s aplikací

Pokud identifikuje indicii k podvodu na DPH, upozorní zástupce klienta.

Získat detailní specifikaci produktu

Jaký příběh Majáku si vyberete?

Přínosy Majáku

Snížení rizika, že vám správce daně zadrží nárok na odpočet i případné trestní odpovědnosti jednatelů.

Snížení rizika pokut, penále a výloh spojených se soudním sporem.

Efektivní a nenáročná kontrola velkého množství obchodních partnerů.

Zkrácení průběhu daňových řízení a zlepšení cashflow.

Podpora jednání s péčí řádného hospodáře.

Unesení důkazního břemene v daňovém řízení.

Další služby související s
kontrolou obchodních partnerů