Celní analytiky

Efektivně prověří údaje z celních prohlášení za vybrané období. Snadno a rychle.

Mít clo pod kontrolou se vyplatí!

Jako finanční ředitel byste se měl ptát:
Zaplatili jsme clo jen v nezbytné výši? Existuje prostor pro snížení nákladů na cle? Můžeme již zaplacené clo získat zpět? Lze jednoduše získat celkový přehled o dovozních operacích či o práci celních agentů? Jsou dovozy zboží spojeny se skrytým rizikem? Můžeme provádět rekonciliace dovozní DPH, jako to dělá finanční správa?

Získání dat bez jejich zdlouhavého a kontinuálního sběru

Specifické testy navrženy na míru

Náš komentář a zdrojová data v přehledné a srozumitelné podobě

Analytika PC

Nástroj Celní analytiky prověřuje 100% informace z celních prohlášeních. Okamžitě odhalí možné úspory, případně rizika spojená s nedoplatkem na cle.

Více informací o Celní analytice

Celní analytiky využívají detailní informace ze systému celní správy v podobě datového souboru. Díky tomu získáte přehled o nákladech na clo pro jednotlivé typy komodit a můžeme se zaměřit s podrobnou kontrolou na nejmateriálnější druhy zboží.

Posoudíme, zda uplatňujete správné sazební zařazení a s tím související celní sazbu. Anebo jestli naplno využíváte možné celní úlevy, jako jsou celní preference případně celní suspenze. Prověříme i to, jak pracují vaši celní deklaranti a jaká měla být vykázaná dovozní DPH.

 

Získat detailní specifikaci produktu

Přínosy Celní analytiky

 

Efektivní a rychlý přehled o všech celních operacích

 

Maximální ověření možnosti úspor v oblasti cel

Zacílení analýzy na materiální oblasti

Detailní vyhodnocení získaných dat doplněné o doporučení a to vše ve srozumitelné podobě

Víte, že díky celním analytikám...
získáte 100% přehled o vašich celních operacích bez zdlouhavého a kontinuálního sběru dat ve vašich systémech? je možné prověřit možnost úspor na cle v souvislosti s využitím existujících celních úlev? je možné provést revizi sazebního zařazení zboží? můžete provést rekonciliaci dovozní DPH bez pracného ověřování zdrojových dat? dostanete komentář a doporučení ke stavu vašich celních operací? můžeme identifikovat rizika ještě před tím, než tak učiní celní úřad?