Analytika pro DPPO

Nástroj pro hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Buďte o krok napřed před finanční správou.

Finanční ředitelé, které zajímá:
Jak zkontrolovat, zda jsou veškeré daňové doklady v souladu s platnou legislativou daně příjmu z právnických osob? Je možné hromadně prověřit daňovou uznatelnost a ne-uznatelnost nákladů? Jsou kurzy pro výpočet daně používány správně? Jak snadno zkontrolovat výpočet daňových odpisů?

Odhalení položek představujících daňové riziko

Specifické testy připravené dle požadavků klienta

Provedení testů a analýz již do 30 dnů

Analytika PC

Nástroj DPPO Analytika umožňuje hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do daňového přiznání.

Více informací o Daňové Analytice

Nástroje DPPO Analytika využívá detailní informace z účetního systému, registru pohledávek nebo registru majetku klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do analytického nástroje automatické testy kontrolují správnou aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu se zákonem, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Soubory testů a analýz Nástroje DPPO Analytika umožňují ověřit:

 • Správnost výpočtu daňových odpisů,
 • Daňovou uznatelnost nákladů
 • Výši daňových opravných položek k pohledávkám
 • Použití měnových kurzů
 • Tvorbu a rozpouštění dohadných položek apod.

 

Získat detailní specifikaci produktu

Mějte vše pod kontrolou díky analytikám

Přínosy Daňové Analytiky

<% /* DONT REMOVE CONTENT-HIDDEN */ %>
 

Efektivní a rychlá kontrola velkého množství daňových dokladů

Nástroje Daňové analytiky DPPO umožňují:

 • prověřit všechny transakce v rozsahu i více než 3 mil. položek,
 • kontrolovat výpočet daňových odpisů, aplikaci kurzů, daňovou účinnost nákladů,
 • identifikovat konkrétní doklady / transakce, kde je indikace na odchylku od pravidel DPPO.

Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů

Identifikace konkrétních dokladů / účetních případů vykazující riziko odchylky od platných pravidel pro DPPO, a to před tím, než kontrolu provede správce daně.

Zacílení analýzy na specifika odvětví klienta

Flexibilita nástrojů Daňové analytiky DPPO umožňuje testy dále přizpůsobit konkrétní situaci klienta – použití analytických účtů, typů dokladů, sestav z jeho účetního systému. Rovněž zohledňujeme specifika odvětví klienta.

Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Výstupem projektu Daňové analytiky DPPO je zpráva obsahující:

 • popis provedených testů,
 • identifikaci transakcí / dokladů / položek majetku, které nesplnily podmínky testu,
 • doporučení pro minimalizaci rizik opakování chyb.