Analytika pro DPPO

Nástroj pro hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Buďte o krok napřed před finanční správou .

Finanční ředitelé, které zajímá:
Jak zkontrolovat, zda jsou veškeré daňové doklady v souladu s platnou legislativou daně příjmu z právnických osob? Je možné hromadně prověřit daňovou uznatelnost a ne-uznatelnost nákladů? Jsou kurzy pro výpočet daně používány správně? Jak snadno zkontrolovat výpočet daňových odpisů?

Odhalení položek představujících daňové riziko

Specifické testy připravené dle požadavků klienta

Provedení testů a analýz již do 30 dnů

Analytika PC

Nástroj DPPO Analytika umožňuje hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do daňového přiznání.

Více informací o Daňové Analytice

Nástroje DPPO Analytika využívá detailní informace z účetního systému, registru pohledávek nebo registru majetku klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do analytického nástroje automatické testy kontrolují správnou aplikaci specifických pravidel zákona o dani z příjmů a identifikují konkrétní položky, které mohou být v rozporu se zákonem, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Soubory testů a analýz Nástroje DPPO Analytika umožňují ověřit:

 • Správnost výpočtu daňových odpisů,
 • Daňovou uznatelnost nákladů
 • Výši daňových opravných položek k pohledávkám
 • Použití měnových kurzů
 • Tvorbu a rozpouštění dohadných položek apod.

 

Získat detailní specifikaci produktu

Mějte vše pod kontrolou díky analytikám

Přínosy Daňové Analytiky

<% /* DONT REMOVE CONTENT-HIDDEN */ %>
 

Efektivní a rychlá kontrola velkého množství daňových dokladů

Nástroje Daňové analytiky DPPO umožňují:

 • prověřit všechny transakce v rozsahu i více než 3 mil. položek,
 • kontrolovat výpočet daňových odpisů, aplikaci kurzů, daňovou účinnost nákladů,
 • identifikovat konkrétní doklady / transakce, kde je indikace na odchylku od pravidel DPPO.

Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů

Identifikace konkrétních dokladů / účetních případů vykazující riziko odchylky od platných pravidel pro DPPO, a to před tím, než kontrolu provede správce daně.

Zacílení analýzy na specifika odvětví klienta

Flexibilita nástrojů Daňové analytiky DPPO umožňuje testy dále přizpůsobit konkrétní situaci klienta –použití analytických účtů, typů dokladů, sestav z jeho účetního systému. Rovněž zohledňujeme specifika odvětví klienta.

Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Výstupem projektu Daňové analytiky DPPO je zpráva obsahující:

 • popis provedených testů,
 • identifikaci transakcí / dokladů / položek majetku, které nesplnily podmínky testu,
 • doporučení pro minimalizaci rizik opakování chyb.