Analytika pro DPH

Nástroj pro hromadné prověření úplného souboru dokladů vstupujících do přiznání k DPH

DPH reporting a kontrolní hlášení již nebude strašákem.

Finanční ředitelé, které zajímá:
Jak zkontrolovat soulad všech daňových dokladů s platnou legislativou DPH? Je možné prověřit data z kontrolního hlášení před tím, než to udělá finanční správa? Jak hromadně zkontrolovat všechny doklady zpětně za 3 roky? Jak prověřit, že náš účetní systém správně aplikuje pravidla české DPH?

Odhalení položek představujících daňové riziko

Specifické testy připravené dle požadavků klienta

Provedení testů a analýz již do 30 dnů

Analytika PC

Nástroj DPH analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů zahrnutých v záznamní evidenci k přiznání k DPH za libovolný počet zdaňovacích období.

Více informací o Daňové Analytice

Vstupem do DPH analytiky jsou detailní informace o účetních dokladech z účetního systému klienta v podobě datového souboru. Po nahrání dat do nástroje datové analytiky testy kontrolují aplikaci specifických daňových pravidel a identifikují konkrétní účetní doklady, které mohou být v rozporu, případně by jejich úpravou bylo možné dosáhnout úspor.

Nástroj DPH analytika umožňuje hromadně prověřit úplný soubor dokladů zahrnutých v záznamní evidenci k přiznání k DPH za libovolný počet zdaňovacích období. Data jsou testována z hlediska uplatňování principů DPH i logických testů, např. použití sazby daně, použití daňového kódu, zahrnutí ve správném období, platnost DIČ a dalších testů připravených dle potřeb společnosti. Výstupem je zpráva, která obsahuje shrnutí všech provedených testů. Ke každému testu je uveden počet dokladů, které vstoupily do testu, a počet zjištění, tj. počet dokladů, jenž nevyhověly kritériím testu a představují daňové riziko. Součástí je i doporučení směřující k řízení daného rizika.

Získat detailní specifikaci produktu

Mějte vše pod kontrolou díky analytikám

Přínosy Daňové Analytiky

<% /* DONT REMOVE CONTENT-HIDDEN */ %>
 

Efektivní a rychlá kontrola velkého množství daňových dokladů

Nástroje Daňové analytiky DPH umožňují:

  • prověřit všechny transakce v rozsahu i více než 3 mil. položek,
  • kontrolovat aplikaci pravidel DPH,
  • identifikovat konkrétní doklady / transakce, kde je indikace na odchylku od pravidel DPH.

 

Výrazné snížení rizika chyb a případných postihů

Pro kontrolu aplikace pravidel zákona o DPH bylo navrženo více než 70 univerzálních a specifických testů. Ty jsou dále pravidelně aktualizovány v případě změn a nových rizik v oblasti DPH.

Zacílení analýzy na specifika odvětví klienta

Flexibilita nástrojů Daňové analytiky DPH umožňuje testy dále přizpůsobit konkrétní situaci klienta – použití daňových kódů klienta, typů dokladů, sestav z jeho účetního systému. Rovněž zohledňuje specifika odvětví klienta.

Detailní vyhodnocení analýz spolu s doporučením pro minimalizaci rizik

Výstupem projektu Daňové Analytiky DPH je zpráva obsahující:

  • popis provedených testů,
  • identifikaci transakcí / dokladů, které nesplnily podmínky testu,
  • doporučení pro minimalizaci rizik opakování chyb.